Bowling for Columbine

Har just kolla klart på Michael Moore’s dokumentär Bowling for Columbine. Den handlar om vapensynen i USA. Väldigt seriös gjord med ”roliga” fakta och interjuer med många olika personer te.x Charlton Heston (NRA), Marilyn Manson och överlevande från Columbine massakern. Klart sevärd.