Habari 0.1 Developer Release

Habari släppte just sin första version för några minuter sedan. Den har versions nummer 0.1. Barra att ladda ner och testa, det går att importera sina WordPress inlägg från en databas eller RSS.