Jag hatar svenska

Fy fan vad jag hatar det svenska skriftspråket. Har just genomlidit en lektion med en svensklärare. Vi fick rätta meningar som har haft olika skrivfel och rättskrivit ord. Jag känner stor olust inför allt som har med svenskskrift att göra.