Första dagen

Första dagen på kursen gick bra. Mera en introduktion än vanlig dag. Fick göra en övning där man skulle diskutera om vem som ska ha gasmasker när det bara finns sex stycken och det är tio personer. Tidig dag i morgon. Klockan åtta ska jag vara där. Lyckades komma i tid i dag fast då skulle jag vara där elva.