ISO-8859-1 -> UTF-8

Muhaaaa jag lyckades konvertera min sql databas fil till utf-8 tecken kodning. Det här kan vara intressant för WordPress 1.2 användare som vill ha UTF-8 iställe för ISO-8859-1- som standard tecken kodning. Så här gjorde jag.

Först dumpade jag databasen till en .sql fil. Öppnade den med Metapad, File -> File format -> Unicode, Spara. Sen fick jag öppna den nya Unicode sparade filen med Notepad2, File -> Encoding -> UTF-8, Spara. Läsa in den nu UTF-8 sparade .sql filen i mysql och allt var klart.

Konstiga var att jag måste göra det första steget med Metapad för det gick inte att direkt spara den i UTF-8 format med Notepad2. Nu är jag inte 100% att allt fungerar som det ska men vid första blicken ser allt bra ut.