Live from Kanada

Om cirka en halvtimme ska engelska klassen jag går i koppla upp oss mot ett College i Kanada. Vi ska lyssna på en föreläsning dom har om Neat People vs Sloppy People. Det är en jämförelseuppsats (om det nu heter så på svenska). Det är ungefär så mycket jag vet just nu. I framtiden så vill CFL (skolan jag går på) ha mera utbyte och kanske att elever härifrån får gå någon kurs med eleverna i Kanada.