Gör gmail lite säkrare med https

Genom att använda https istället för http i början av länken/adressen till gmail så får man en säker anslutning. En säker anslutning gör att datatrafiken mellan ens egna dator och gmails server krypteras. Nu finns det ett enkelt sätt att alltid göra så att en säker anslutning används när man loggar in på gmail.

1. Logga in på gmail
2. Gå in på inställningar
3. Längst ner på första fliken (Allmänt), kryssa i ”Använd alltid https”
4. Tryck på ”Spara ändringar”

Gmail https inställningar

Gmail https inställningar